VOP

Obchodní podmínky

Provozovatel poskytuje dočasnou ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje dočasné ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

Ing. Radek Techlovský, IČ 09892460, house@masna130.cz , 725 939 083

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v dočasném ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou.

Zákazník hradí předem částku zálohy za ubytování platební branou ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen do tří dnů uhradit částku zálohy za ubytování.

Pokud není záloha za ubytování uhrazena do tří dnů od rezervace, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno podmínky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/ je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Kauce, odpovědnost za škody, domovní řád

V ubytovací zařízení smí bydlet pouze takový počet osob, pro které je ubytovací zařízení určeno, není dovoleno kouřit (pokuta za vyčištění apartmánu je 500 EUR) a přechovávat domácí mazlíčky.